De huidige recessie heeft al tot de nodige reorganisaties en ontslagen geleid. Mocht ook u hiermee te maken krijgen, aarzel dan niet om in een vroeg stadium advies in te winnen van een jurist met ervaring in ontslagzaken.

Voor u is het vooral belangrijk dat u niet alleen een goede afvloeiingsregeling krijgt, maar tevens dat uw arbeidsovereenkomst op juridisch correcte wijze wordt afgewikkeld door een onafhankelijk jurist die gespecialiseerd is op het gebied van het arbeidsrecht. Bovendien is het altijd zinvol de aan u aangebodene ontslagregeling (veelal een sociaal plan) vrijblijvend te laten toetsen door een (ontslag)jurist. Dit los van de vraag of u überhaupt terecht voor ontslag bent voorgedragen.

Een correcte en juiste afwikkeling van uw arbeidsovereenkomst is van groot belang aangezien de uitkeringsinstantie voor de Werkloosheidswet (het UWV) zelfstandig en streng toetst of u wel alles heeft gedaan om het ontslag te voorkomen en niet te lichtvaardig een beëindigingsvoorstel van uw werkgever heeft geaccepteerd.

Ontslag door arbeidsconflict

Arbeidsconflicten komen regelmatig en in verschillende gradaties voor. Ogenschijnlijke onbenullige meningsverschillen kunnen zelfs uiteindelijk uitmonden in een beëindiging van de arbeidsrelatie.

Het is van belang dat u niet te lang afwacht en direct juridisch advies inwint zodra er in uw ogen sprake is van een arbeidsconflict. Vroegtijdige interventie door een (ontslag)specialist kan vaak een vervelende gang naar de rechter voorkomen. Het is daarom vaak veel belangrijker dat er een goede regeling wordt getroffen met uw werkgever waarbij maximaal rekening gehouden wordt met uw persoonlijke belangen. Denk hierbij aan een goede ontslagvergoeding en outplacement.

Het is van belang dat u zelf tijdig een dossier aanlegt waarin u alle gebeurtenissen en gesprekken zo volledig mogelijk vastlegt. Vermeld daarbij wanneer de gebeurtenis en/of het gesprek plaatsvond en wie daarbij aanwezig waren. Een goed dossier vormt een sterk wapen in de strijd tegen uw werkgever en kan uw kans op een voor u positieve afloop aanzienlijk vergroten!

https://www.outplacementverzekering.nl